Vítáme Vás

 

Společnost DRIFT – SPORT, a.s. působí na českém trhu od roku 2005, kdy byla založena bratry Prosovými. Od svého vzniku se zabývala především pronájmem stavební techniky.

V roce 2006 rozšířila pole své působnosti o projekční činnost.


Zaměření:

Projekční činnost byla u firmy založena v roce 2006  a její kolektiv zaměstnanců je veden odborným garantem  architektem s autorizací v oboru.
Profesní specializací firmy je projektování a spolupráce při realizaci občanských a zejména sportovních staveb.
Odborné profese a specializace firma projekčně kooperuje se specializovanými projekčními firmami a ateliery zabývajícími se přípravou a realizací staveb ve svém oboru.
Firma zpracovává projektovou dokumentaci výhradně v digitální podobě prostřednictvím výpočetní techniky vybavené specializovanými programy (především kreslící systémy AUTOCAD), čímž se výrazně snižují komplikace v případě dodatečných změn v již zpracovávaných projektech.
 

 

Výhody:

 • flexibilita
 • zajištění ostatních činností spojených s přípravou stavby in-house (architektura, inženýrská činnost, řízení výstavby)

Poskytované služby:

 • Dokumentace pro Územní řízení
 • Dokumentace pro Stavební řízení
 • Dokumentace pro realizaci stavby
 • Dokumentace pro výběr dodavatele stavby
 • Dokumentace skutečného provedení stavby jako součást podkladů v kolaudačním řízení
 • Autorský dozor v průběhu výstavby
 • Spolupráce při odstraňování vad a nedodělků po dokončení stavby

Součástí jednotlivých stupňů dokumentace jsou dle typu objektu a požadavků klienta samostatné projekty:

 • elektroinstalace, měření a regulace, datové instalace vody a kanalizace, plynové instalace
 • vzduchotechnika, topení a chlazení
 • protipožární zabezpečení staveb
 • terénní a vegetační úpravy, atd.