Zelená úsporám

Zelená úsporám

Společnost DRIFT - SPORT a.s. Vám nabízí pomoc při získání dotací v rámci programu Zelená úsporám.

Program Zelená úsporám je zaměřen na podporu instalací zdrojů na vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie, ale také investic do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách. V Programu bude podporováno kvalitní zateplování rodinných domů a bytových domů, náhrada neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace těchto zdrojů do nízkoenergetických novostaveb a také výstavba v pasivním energetickém standardu.

Podpora v rámci programu Zelená úsporám je nastavena tak, aby prostředky mohly být čerpány v průběhu celého období od vyhlášení programu do 31. prosince 2012. Žádosti o podporu budou přijímány do konce trvání Programu, nebo do vyčerpání finančních prostředků Programu. O dotaci lze žádat jak před realizací opatření, tak po ní, nebude však možné žádat o podporu opatření dokončených před vyhlášením Programu. Podporu je možné poskytnout na zařízení instalovaná v obytných domech, nikoli např. v objektech určených k individuální rekreaci nebo průmyslových objektech, a to ani v případě, že zde má žadatel trvalé bydliště.

Základní členění Programu
Program je členěn do tří základních oblastí podpory:

A. Úspora energie na vytápění

B. Výstavba v pasivním energetickém standardu

C. Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody

D. Dotační bonus za vybrané kombinace opatření

Kdo může žádat o podporu
Oprávněnými žadateli o o podporu jsou vlastníci a stavebníci rodinných a bytových domů, kteří dům využívají k bydlení nebo k poskytování bydlení třetím osobám, tedy :

  • fyzické osoby podnikající i nepodnikající
  • společenství vlastníků bytových jednotek
  • bytová družstva
  • města a obce (včetně městských částí)
  • podnikatelské subjekty
  • případně další právnické osoby

V případě, že máte zájem o získání dotací, kontaktujte společnost DRIFT - SPORT, a. s. Zařídíme pro Vás vše potřebné od projektu přes vyřízení žádosti až po realizaci.